Noorwegen Hitra Vissers NOORWEGEN HITRA VISSERS Zeehengelvereniging NHV-vzw
U bent nu hier: Home

15 jaar NHV

Hoe Lid worden van de NHV.

 

Iedere persoon die minimum 18 jaar oud is, zonder onderscheid van geslacht, godsdienst, politieke of andere overtuiging, kan lid worden van de vereniging. Zijn of haar toetreding is evenwel aan de voorafgaande goedkeuring van bestuur onderworpen.

Personen die nog geen volle 16 jaar oud zijn en die wensen lid van de vereniging te worden, moeten voorafgaand schriftelijke toestemming van hun ouders of voogd voorleggen.

Door zijn/haar toetreding onderschrijft het lid akkoord te gaan met de Statuten en de Gedragscode van de NHV vereniging.

Het niet naleven van de Gedragscode kan leiden tot uitzetting van de vereniging.

Het lidgeld

*70,- euro;

          Verzekerd NHV lid, aan alle hengelactiviteiten +  hengeltrips in het

          binnen & buitenland van de NHV, teven als Club lid aangesloten bij de 

          federaties van het S.V.V. en V.V.B.Z.

* 30 ,- euro;

          Steunend NHV lid & verzekerd lid voor hengelactiviteiten uitsluitend in

           België & Nederland

           U bent lid gedurende het jaar van Lidmaatschap en tevens ook als Club

           lid aangesloten bij de federaties S.V.V en V.V.B.Z.

 

U bent verzekerd voor het hengelen in binnen en buitenland.  

Buitland; steeds een aanvraag doen bij de NHV secretaris. Verzekerd tijdens de gehele hengeltrip naar 1 x Noorwegen. Elk lid krijgt steeds een  tweemaandelijks het Hengelblad van het S.V.V- vzw toegestuurd.

Korting op hengelmateriaal in Hengelzaken die sponsoren zijn van de NHV- vzw.

Om aan hengeltrips in het buitenland deel te mogen nemen moet men NHV lid zijn of geïnteresseerd zijn om lid te worden. Bij een volzetting van het jaar betaald een nieuw lid 30,- euro lidgeld en heeft ook hij/zij het jaar nadien voorrang om aan een buitelandse hengeltrip deel te nemen.

Vanaf het seizoen 2011 bedraagt het lidgeld 70,- Euro.

              (NHV rekeningnummer: 001-5356225-58).

Het lidgeld omvat tevens een verzekering.

Ook belangrijk;

De meeste Mutualiteiten ( OZ ,CM- VZ, & LM , voorzien in een belangrijke terugave van uw lidmaatschapsbijdrage van een sportclub.

De daartoe vereiste formulieren kan je bekomen bij je Mutualiteit of secretaris van je eigen sportclub. Na het formulier te hebben ingevuld bij uw secretaris van de sportclub en hebt binnen gebracht bij uw Mutualiteit bekomt u een teruggave.

 

 

 

 

Back